C.V. de Klotsköp Van het Kasteel

Hoensbroek

Historie
C.V. De Klotsköp 


Na jaren van een  optochtloze tijd in Hoensbroek wordt, mede op aandringen van een aantal instanties  en ook particulieren uit Hoensbroek, voor het eerst weer een optocht  georganiseerd. Ook vanuit de Kasteelbuurt wordt gedacht om aan dit optochttocht  gebeuren deel te nemen. Op 1 november 1960, wordt een oprichtingsvergadering gehouden, voor het comité "Wagenbouwers van het Kasteel". Aanwezig zijn  Hent Fleuren, Sef Merry, Frans Corstjens,  Edy Markon, Harrie Blom, Max Perdok, They Aarts, Toon Gabriel, Winand Romgens,  Frans Crutz   enkele anderen.  In het buurthuis “De Burcht” in de Markgravenstraat, wordt de oprichtingsvergadering gehouden, met als notuliste de  buurtmedewerkster juffr. Vaessen.

Er worden meteen  plannen gesmeed om al voor de eerstkomende carnaval een wagen,
maar ook een  groep in deze optocht te krijgen.
De 1e  wagen heeft het thema : “De  Bokkerijders” 

De 1e  groep krijgt als thema : “Wagenbouwers van de Klotsköp van het  Kasteel”.
Beide fragmenten  behalen al meteen een 1e prijs!

Door technische  fijnheden, ervaring en inzicht van o.a. Kazimir Gezempa, Frans Corstjens, Max  Perdok en Toon Gabriel, worden soms per jaar wel 4 optochtonderwerpen uitgewerkt,  met evenzo vele prijzen.
Een vaste kreet van  Frans Corstjens is altijd : “Deze is  mooi genoeg om in de optocht van Mainz mee te gaan”.

In 1965 wordt, als  bekroning op al het werk, met de wagen “De grootste Zeikerd van Gebrook”, wederom een 1e prijs gehaald, waarmee de dan felbegeerde wisselbeker, geschonken door de familie  Rekers, definitief in onze handen en prijzenkast mocht blijven staan.
Ook werden o.a. in  deze jaren de thema’s “Vliegende Non” als  fragment en “De Uuverbrugging”  als wagen met groots succes gepresenteerd.

344041115_497506952482847_7425797575563947813_n (1)
344041115_497506952482847_7425797575563947813_n (1)
344065953_1687516221678985_8507336951521173459_n
344065953_1687516221678985_8507336951521173459_n
343964082_256119883469419_5944722720103995007_n
343964082_256119883469419_5944722720103995007_n

In 1970 wordt mede door  de bestaande carnavalsverenigingen, o.a. De Koelkop van de Akerstraat (later  Mariarade), de Slekkekroepersj uit de Slak, de Stobvretersj van de Passart, het  CCH en de gemeente Hoensbroek, aangedrongen op het overgaan van het comité  Wagenbouwers, naar een officiele carnavalsvereniging.
Dat hiermee de gehele  doelstelling van het comité ingrijpend gewijzigd moet worden, wat toch wel veel  tijd en discussie vergt, resulteert dan ook in het zoeken naar geschikte leden  voor een Raad van Elf en  een Prins.
Een eerste groep  personen die voor de Raad van Elf in aanmerking kwamen waren o.a. : Ferdy  Screch, Heini Hassink, Huub Cörvers,   Hans de Brok, Pink Hassink, Lei Rademakers, Frans Crutz, Ed Matla,  Jan Gabriël en Lei Römgens.

Dit resulteerde in  de presentatie van de eerste Raad van Elf op 19 november 1971 met het uitroepen van natuurlijk ook de eerste  klotsköp-prins.
Dit was Henk  Kemperman die als prins Henk de 1e de carnaval van 1972 mocht ingaan.
Deze uitroeping geschiedt  in het nieuwe, midden jaren ‘60 gebouwde gemeenschapshuis Mariagewanden, aan de  Zandbergsweg.

Daags na de proclamatie,  dus zondags, is altijd het welbekende Frühshoppen.
Al vanaf 1972 vindt  Lei Romgens, samen met Eddy Matla, dat het tijd wordt om ook op deze morgen  iets speciaals te creëren en zodoende brengt hij dan ook de verkiezing van een  Frühshoppen-koningin. Hiermee wordt een traditie gestart, die in Hoensbroek  zijn carnavaleske weerga niet kent, in het begin waren het iets oudere dames,  maar al vanaf 1974 zijn het ook hier jongere, vrijgezelle meiden.

Natuurlijk kan het  niet uitblijven dat uiteindelijk de jonge vrijgezelle prinsen,
dan ook met  menige jonge frühshoppen-koningin een relatie krijgt.
Hier zijn, op dit  moment nog altijd standvastige huwelijken, uit voort gekomen.

Ook wordt door het  inmiddels opgerichte comité  S.H.C.  (“Samenwerkende Hoensbroekse Carnavalsverenigingen”)  een nieuw evenement gepresenteerd, “De  Breuker Oavend”, gehouden  op het Kasteel Hoensbroek.
Deze vrijdagavond,   blijkt in deze eerste jaren een  welgevraagd en geslaagd evenement binnen de Hoensbroekse carnaval.
Door de gezamelijke  verenigingen, “De Koelkop”, “De Stobvreatersj”, “De Slekkekroepersj”, het “CCH”,  “De Raedsheren”, “De Blauw-Naaze” en  “De Klotsköp”, wordt een   ere-code  afgesproken, waaraan iedere deelnemer moet trachten te voldoen, bij het  organiseren van carnaval binnen Hoensbroek en het deelnemen aan de optocht.

Eind 1981 vindt het  bestuur van de Klotsköp dat de oude groene jassen aan vervanging toe zijn en  gaat men over op een nieuwe herkenbare kleur : geel. Voor de president was er een witte jas, en voor de oud-prinsen is er de inmiddels zo bekende kleur die hedendaags door alle klotsköp wordt gedragen : rood.

Van 27 t/m 29  november 1982, wordt op het kasteel in de grote bovenzaal, de grote gehoorzaal  onder en in de Foyer het 2 x 11 jarig  jubileum gehouden.
Dit gebeuren,  groots opgezet en verdeeld over 3 dagen, wordt een groot succes.
Vrijdags met een  Beierse avond met de Hillesberger “Bergkapel”, die door toedoen van kapper Jan  Stassen van de Hommerterweg, gecontracteerd konden worden.
Ook op deze avonden,  de op dat moment zeer gevraagde en gewilde jodelzussen Hanny Tholen en Carla  Janssen als : “de Alpenzusjes”, die in de zaal de stemming er zodanig in kregen  dat iedereen, zelfs Herman Hassing hier uit zijn dak ging.
Zaterdags de  prinsen-proclamatie, met een groot 6-persoons  orkest  “de Black Devils” in de  bovenzaal, met als hoogtepunt de uitroeping van de jubileumprins, het blijkt prins Karel de 1e (Karel  Biesmans) te zijn.
Aanwezig zijn al  onze SHC-zusterverenigingen, de “K.G. Durcheve Funcken Rot-Weiss” en verder  enkele andere carnavalsverenigingen uit Heerlerheide en Brunssum.
Ook treden hier  op,  de uit Voerendaal afkomstige  dansgroep “de Cinderella’s” en het komisch duo “d’r Angerhoave”.
In de foyer speelt  deze avond het duo “de Cabana’s”.
Zondagmorgen wordt  het Frühshoppen in het gemeenschapshuis gehouden, dit samen met de, bij al onze  leden en vrienden overnachtende, leden van “K.G. Durcheve Funken Rot-Weiss”.
Hier wordt dan de  jubileum frühshoppen-koningin, Conchita Teba, dochter van Pepe Jose Teba en  Annie Vermeulen uit de Kasteelbuurt, onder de welbekende klanken van onze vaste  DJ “disco KEMBRO”, verkozen.
Ook hier wisten  beide ouders tot op het laatste moment niet dat hun dochter voor deze  verkiezing uitgeroepen wordt, dit mede geregeld door de secretaris van de  vereniging, die familie van Conchita is.
‘s Avonds is er dan  een grote jubileums-receptie, wederom in de grote gehoorzaal van het Kasteel.

Inmiddels wordt  naast alle bij de Klotsköp geplande activiteiten, zoals prinsen-proclamatie,  Frühshoppen, Scholkebal, Weidefeest en Carnaval, nu ook nog een nieuw evenement  toegevoegd.
Mede door de grote  getalen van Oud-Prinsen, “de Rooj Jes” gaat deze groep een eigen avond op poten  zetten. Zij krijgen van het bestuur de goedkeuring en ondersteuning om een “Oud-Prinsenbal”  te organiseren.
Zij doen op deze avonden  alle act’s zelf, onder begeleiding en presentatie van Fer Vroomen.
Menig uur vooraf  oefenen in het geheim, brengt uiteindelijk een vele uren durende show die als  een van de grootste successen van de Klotsköp genoemd mag worden.
Dans en zang (en  soms parodie) van de oud-prinsen, die vele Gebrooker (want deze avonden waren  altijd volledig uitverkocht), jaren van plezier en genot gebracht hebben.

Van 27 t/m 28  november 1993, wordt wederom deels op het kasteel Hoensbroek en  deels in het Gemeenschapshuis, het 3 x 11 jarig jubileum gehouden.
Zaterdags met de  Jubileum- en Proclamatie-zitting in de grote gehoorzaal.
Hier treden op,  onder de muzikale klanken van de “Holter Jonge”uit Merkelbeek, de zanggroep  “SJAPPOO”(de vroegere Nachbraekesch) uit Maastricht en de op dat moment  regerende buutekampioen “Wiel Vinken”, die als onvervalste carnavalist de lach-  en kaakspieren weer aardig op de proef stelt.
Om 23.11 uur is het  dan zover en wordt de nieuwe Jubileumprins Rene de 1e (Rene van  Bavel) geproclameerd.

Rene, zoon van onze  leden Wim van Bavel en Rieki Perdok, en tevens kleinzoon van een van onze  medeoprichters en grootse carnavalsgek, Max Perdok.

Zondags wordt weer  begonnen met het Frühshoppen, alwaar als koningin uitgeroepen wordt Marga  Verkoulen, nu beter bekend als Marga de Rooy, echtgenote van onze oud-prins Ger  en later president.
‘s Middags de  jubileum-receptie van 17.30 tot 19.33h en aansluitend het jubileum-treffen met  muziek van “de Rowies”.

De komende jaren  worden, mede door de moeilijkere tijden in een   minder goede  economische  situatie, niet de plezierigste, en dit niet alleen voor ons als Klotsköp.
In 1995 wordt, door  deze slechte economische situatie, het gemeenschapshuis gesloten en moeten alle  zetelende verenigingen uitwijken naar andere lokalen. Wij als Klotsköp  vinden op dat moment ons nieuwe lokaal in café “de Bistro”, aan de Hoofdstraat.
Dit is qua ruimte  niet datgene wat wij gewend waren, en ook de wisseling naar dit lokaal verloopt  in de beginjaren voor wat betreft organisatie van evenementen niet vlekkeloos.
Ook een ander  publiek van dit lokaal, bewerkstelligde dat het moeilijker wordt om in de  Klotsköp trend te blijven functioneren.

Leden verlaten de  vereniging en nieuwe leden moeten gezocht worden uit de in dit café aanwezige  en komende mensen.
Optocht  bouwactiviteiten komen , doordat deze nieuwe leden niet de gewenste kennis en  motivatie hebben, in het gedrang en uiteindelijk resulteerd dit in het feit , dat  er geen optocht activiteiten meer ontplooit worden.

In 2003 blijkt dat  het kastelijns echtpaar Ton en Jet ook het inmiddels van naam gewijzigde café  (In de Balletent) gaan sluiten.https://strato-editor.com/.cm4all/uproc.php/0/Oude%20Doos/.KC14(12).jpg/picture-400?_=187c16f4b5f
November 2003 wordt  dan ook naarstig gezocht naar wederom een nieuwe lokatie, uiteindelijk vinden  we dan ons heil in café “Louter Kabouter”aan de Amstenraderweg.
Met het kasteleins-echtpaar  Henk en Riet Pals hopen we voor de toekomst dan ook weer een definitieve  lokatie gevonden te hebben.

Op 26 en 27 november  2004 wordt dan het 4 x 11 jarig bestaan  gevierd, in het MFC in Lotbroek, met de 4e jubileumprins van de  klotsköp, prins John de 1e (John Heitbrink).
Gezien de minder  prettige achter ons liggende periode van lokaalwisselingen en ledenverloop, blijkt  nu toch weer dat vele oudgedienden acte de precence geven bij de aanzet voor  dit jubileum.
Zo durft het jubileumcomitée,  bestaande uit enkele bestuursleden, aangevuld met Ger de Rooy en Ger Luypen, de  2 oude rotten met veel ervaring en kennis, het aan om met een grootse opzet een  Gala-avond met o.a. Buutereedners, de Nondejuukes Horst en Wiel, Gaston uit  Ulestraten, de Klosterzaler, Chaotica, de Vleagelkes en met als slotact een  optreden van onze Limburgse topartiest Big Benny, te organiseren.
Deze afgeladen  volle avond kan met trots genoemd worden, in de geschiedenis van de Klotsköp. Nu  nog praten vele oud-leden en andere aanwezigen, over de prima opzet van deze  geslaagde avond.
Ook op de Jubileum-receptie  op zaterdag, waarbij vele oud-leden, oud-prinsen en andere Klotsköp-vrienden  aanwezig zijn, wordt duidelijk dat hier bij de oudste Carnavalsvereniging van Gebrook, nog altijd de sfeer vroeger  hoogtij viert.

Nu in 2006 blijkt  dat de keuze van omschakeling naar dit nieuwe lokaal een gouden greep is  geweest en dat mede hierdoor, nu ook geconstateerd mag worden dat het leden-aantal  weer groeiende is.

Ook komen binnen de  vereniging ideeën omhoog om weer oude historische evenementen, wel in een  nieuwe vorm, te gaan presenteren binnen de mogelijkheden van het lokaal Louter  Kabouter, zoals het oud-prinsenbal.

Ook buiten het seizoen om komt het grootste deel van de leden regelmatig bij elkaar om deel te nemen aan allerlei feesten en evenementen. Biljart-toernooien, mosselavonden, voetbalwedstrijden en smartlappen-avonden, een dagje forelvissen of paintballen met de vaste klanten van LouterKabouter, het LimburgsKampioenschap Fierljeppen georganiseerd door de oud-prinsen van het CCH en zomercarnaval van de Bistrojanen. De Klotsköp gaan overal heen waar het gezellig is. Zelf wordt ook het nodige ondernomen, met de organisatie van dart-toernooien, rommelmarkten, feestavonden, en in 2007 de 1e editie het Limburgs Kampioenschap frikandellen eten.

Anno 2008 is het duidelijk dat de stijgende lijn van de laatste jaar nog lang niet ten einde. Het ledenbestand is al gegroeid tot meer als 30, en oude rotten als Ger Luypen en Ger de Rooij zijn steeds vaker bij de vereniging te zien. En niet te vergeten natuurlijk Huub Peeters. Deze fanatieke klotskop, al sinds de allereerste beginjaren bij de vereniging, is inmiddels weer zo actief bij de klotsköp betrokken, dat hij eigenlijk niet meer valt weg te denken bij de vereniging.

Een lange en mooie historie ligt achter de vereniging, en het ziet er naar uit dat er nog vele mooie verhalen zullen volgen.