C.V. de Klotsköp van het Kasteel

Ruimte voor je slogan

verenigings nieuws 


aftreden van ons prinsenpaar 

Beste carnavalsvrienden,


Reeds vele verenigingen zijn ons voorgegaan in de afgelopen maanden, met het mededelen dat carnavalsactiviteiten voor het aanstaande seizoen worden afgelast of uitgesteld, ivm het corona-virus. Wij als Klotsköp zijn tot de onvermijdbare conclusie gekomen, dat met al deze ontwikkelingen, wij een prins/prinses komend seizoen geen volwaardige carnaval kunnen aanbieden, vanwege teveel onzekerheden en afgelaste activiteiten. Voor ons houdt dit in, dat wij in november geen proclamatie zullen organiseren, en daarmee dus automatisch ook geen prinsenreceptie in januari. Dit betekend niet dat wij van plan zijn om helemaal geen carnaval te vieren. Wij houden de ontwikkelingen rondom corona en de bijbehorende maatregelen nauwlettend in de gaten,  en daar waar wij mogelijkheden zien om een activiteit te organiseren, dan wel aan deel te nemen, zullen wij dit in goed overleg met onze leden, zeker niet nalaten. Ook voor een passend afscheid van ons heersend prinsenpaar, in welke vorm en op welke datum dan ook, zal worden gezorgd. Mocht er verder nieuws zijn rondom de manier waarop wij carnaval komend seizoen verder invulling geven, dan zullen wij jullie hier zeker over inlichten. 

CV de Klotsköp van het Kasteel Hoensbroek 

coming soon.....


 


hou onze pagina en facebook pagina in de gaten voor meer nieuws!